บริการของเรา

บริการด้าน งานทำความสะอาด

     ดูแลรักษาความสะอาดและงานบริการด้านต่างๆทั้ง ในส่วนของอาคารสำนักงาน สำนักงาน Branch รวมถึงงานBig Clean ให้กับหน่วยงานต่างๆ โครงการหมู่บ้าน อาคารชุด Line ผลิตและงานเหมาต่างๆ เช่น งานขัดพื้น และงานซักพรม งานดูแลรักษาความสะอาด ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นสำนักงาน อาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่มีความต้องการแม่บ้านประจำรายเดือน ทางบริษัทฯจะจัดส่งพนักงานที่ได้รับการอบรมและตรวจสอบประวัติอาชญากรก่อนเข้าปฏิบัติงาน ทางบริษัทฯ จัดเตรียมอุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาดที่ทันสมัยมีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอกับการใช้งานได้จริง พนักงานของบริษัทฯ จะสวมยูนิฟอร์ม และเเต่งกายถูกต้องตามระเบียบเหมาะสมกับสถานที่ปฏิบัติงาน

     ทางบริษัทฯ จะจัดส่งหัวหน้างานติดต่อประสานงานกับทางลูกค้า เพื่อความสะดวกในการดูแลความเรียบร้อยและเปรียบเสมือนตัวแทนบริษัทฯ ในการดูแลลูกค้า บริษัทฯ จะทำการบริหารจัดการวันหยุดของพนักงานรวมทั้งจัดส่งพนักงานทดแทนในกรณีที่พนักงานประจำลาหยุดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทลูกค้า

บริการ ฉีดพ่น ฆ่าเชื้อ Covid-19 แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ กระจายอยู่ในอากาศ ไวรัสสามารถตกค้างไดบนพื้นผิวสัมผัส ดังนั้น การฉีดพ่นฆ่าเชื้อ Covid จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ในการปกป้องคุณ เพราะ ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 จะแพร่กระจายผ่านฝอยละอองเป็นหลัก ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้ติดเชื้อไอ จาม หรือหายใจออก ฝอยละอองเหล่านี้มีน้ำหนักมากเกินกว่าจะลอยอยู่ในอากาศ และจะตกลงบนพื้นหรือพื้นผิวอย่างรวดเร็ว คุณอาจติดเชื้อได้จากการหายใจเอาไวรัสเข้าสู่ร่างกายเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 หรือโดยการสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสแล้วสัมผัสตา จมูก หรือปากของตนเอง

หยุดเชื้อ Covid

เราจะป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อ โควิด-19 ได้อย่างไรบ้าง?

อุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดพ่นโควิด

ทีมงาน ริคเกอร์คลีนนิ่ง พร้อมให้บริการงาน “พ่นฉีดฆ่าเชื้อ”
สามารถประสานดูพื้นที่ฟรี โทร: 095-207-9101 ,099-060-5050 คุณไพวิทย์

ทรัพยากรทางด้านบุคลากร
ผ่านการอบรมความรู้ด้านงานทำความสะอาด
เน้นด้วยเรื่อง 5 ส.

5 ส. คือ กระบวนการในการจัดสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพ
ของการทำงาน และจิตสำนึก ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน 

ส.1 : สะสาง

การแยกของที่ต้องการออกจากของที่ไม่ต้องการ และขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป

ส. 2 : สะดวก

การจัดวางสิ่งของต่าง ๆ ในที่ทำงานให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย

ส.3 : สะอาด

การทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ทำงานพร้อมทั้งตรวจสอบขจัดสาเหตุของความไม่สะอาดนั้น ๆ

ส. 4 : สุขลักษณะ

การรักษาความสะอาด ดูแลสถานที่ทำงานและปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ

ส. 5 : สร้างนิสัย

การรักษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 4 ส. จนเป็นนิสัย และมีวินัยในการทำงาน

บริการครบวงจร

บริการด้านทำความสะอาด

  1. ให้บริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานทั่วไป
  2. ให้บริการรักษาความสะอาดหน่วยงานราชการ
  3. ให้บริการรักษาความสะอาดสถานศึกษาทั้งรัฐบาลและเอกชน
  4. ให้บริการรักษาความสะอาดห้างร้าน ศูนย์การค้าทุกประเภท

บริการจัดส่งพนักงานกวาดถนน

จัดส่งพนักงานแม่บ้านประจำสำนักงาน

บริการทำความสะอาดประจำ

  1. อาคารสำนักงาน
  2. โรงงาน บริษัท ห้างร้าน
  3. โรงพยาบาล
  4. โรงแรม
  5. โครงการ หมู่บ้าน
  6. Show Room รถยนต์

บริการงานบิ๊กคลีนนิ่ง
“Big Cleaning Day”

ทำความสะอาดในบริเวณที่ไม่ได้ทำทุกวัน  ด้วยการทำความสะอาดครั้งใหญ่ ซึ่งควรดำเนินการทุกปี  และอาจแบ่งเป็นปีละ 1 – 2 ครั้ง

บริการจัดหาแม่บ้าน

  การบริการจัดหาแม่บ้าน โดยบริษัทมีบริการทั้งแบบรายปี รายไตรมาส หรือรายเดือน โดยขึ้นอยู่กับสัญญาจ้างตามที่ลูกค้าต้องการ มีการรายงานผลความคืบหน้า การวัดผลงานของทีมงาน มีการควบคุมและตรวจสอบความเรียบร้อยจากชุดสายตรวจ และเข้าเยี่ยมหน่วยงานทุกเดือน ภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างใกล้ชิด เพราะความสะอาด คือหน้าตาของสถานที่ และความภาคภูมิใจในสำนักงาน บริษัท รักษาความปลอดภัยริคเกอร์การ์ดแอนล์คลีน จำกัด ขอมอบคุณค่าที่มากกว่าใครเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ เลือกบริการทำความสะอาดของเรา สู่ความพึงพอใจสูงสุด

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

ตรวจดูพื้นที่หน้างานฟรี

เราสามารถตรวจดูพื้นที่หน้างานให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
Scroll to Top