ริคเกอร์คลีน
RICKER CLEAN
บริษัทรับทำความสะอาดครบวงจร

การดำเนินการ

บริษัทของเรา ริคเกอร์คลีน (Ricker Clean) เป็น บริษัทรับทำความสะอาด รับดูแลสวน กวาดถนนในหมู่บ้าน และสถานที่ต่างๆ เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการให้บริการ ทำความสะอาดมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทของเรา มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน รักษาความสะอาด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในด้านคุณภาพและราคาที่สมเหตุสมผล ดำเนินการภายใต้การจดทะเบียน บริษัท ริคเกอร์การ์ด แอนด์ คลีน จำกัด

เรามุ่งมั่นในการทำงานเน้นคุณภาพ

 • เราทำงานแบบคุณภาพ
 • เรามีบุคลากรที่ผ่านการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตราฐานสากล
 • เราตรงต่อเวลา
 • เราตรวจสอบงานก่อนส่งมอบงานสู่มือลูกค้า
 • เรารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากข้อผิดพลาดของบุคลากร
 • เรามีการตรวจเช็คงาน โดยหัวหน้างาน
 • เราใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด แบบคุณภาพมีมาตราฐาน
 • เรามีประสบการณ์งานแม่บ้านทำความสะอาด มากว่า 20 ปี
 • เรา พัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน
 • เรา การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ได้มาตรฐาน
 • เรา มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยทั้งจากในประเทศ และ ต่างประเทศ
 • เรา รักษามาตรฐานระบบคุณภาพระดับสากล
 • เรา ไม่มีปัญหาเรื่องพนักงานหยุดงาน เพราะเรามีพนักงานทดแทนเสมอ
 • เรา มีความพร้อมในการส่งมอบการบริการทำความสะอาด
 • เรา มีระบบการแก้ไขปัญหารวดเร็ว
 • เรา มีผู้บริหารมีความรู้และแก้ไขงานบริการได้อย่างแท้จริง
 • เรา มีการติดต่อประสานงานที่ดีหลังเริ่มงาน

ตรวจสอบดูพื้นที่หน้างานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

การกำกับดูแลพนักงานรักษาความสะอาด

    ในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ พนักงานทำความสะอาด แต่ละที่นั้น จะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจของทางบริษัทฯ โดยทางผู้ตรวจสอบ จะเข้าไปรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน ทั้งจากพนักงานทำความสะอาดเอง และจากผู้ว่าจ้าง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะนำปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมาปรับปรุงและแก้ไขต่อไปเราจะมีแบบฟอร์มการประเมิน ผลการทำงานของ พนักงานทำความสะอาด ให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างที่ควบคุมดูแลเรื่องอาคารสถานที่ เพื่อเป็นข้อมูลส่งกลับบริษัท ในการวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานทำความสะอาด และความพึงพอใจของลูกค้า

เกณฑ์การประเมิน

 • พนักงาน ต้องมีความพร้อมในการปฎิบัติงาน เครื่องแต่งกายต้องเรียบร้อยมิดชิด ตัวอย่างเครื่องแต่งกาย ดูได้ในหน้า บริการรักษาความสะอาด
 • อุปกรณ์ต่างๆ ต้องสามารถใช้งานได้ อย่างไม่มีข้อบกพร่อง ถ้ามีอุปกรณ์ชำรุด พนักงานจะต้องแจ้งกับบริษัท และเบิกอุปกรณ์ชุดใหม่ เพื่อให้งานไม่สะดุด
 • น้ำยาทำความสะอาดประเภทต่างๆ มีปริมาณเหลือเพียงพอที่จะปฎิบัติงานหรือไม่ ถ้าน้ำยาทำความสะอาด หมดอายุ หรือ ใช้งานไม่พอ พนักงาน จะต้องแจ้งเบิกแก่บริษัท เพื่อให้สามารถทำงานต่อไปได้
 • การเข้าออกงาน ของพนักงานต้องเป็นไปตามระเบียบ และข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้า
 • ความชำนาญในการทำความสะอาด พนักงานต้องได้รับการฝึกอบรม มาอย่างดี พร้อมที่จะปฎิบัติหน้าที่ทุกรูปแบบ

ตรวจสอบดูพื้นที่หน้างานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Scroll to Top