ริคเกอร์คลีน
RICKER CLEAN
บริษัทรับทำความสะอาดครบวงจร

การดำเนินการ

บริษัทของเรา ริคเกอร์คลีน (Ricker Clean) เป็น บริษัทรับทำความสะอาด รับดูแลสวน กวาดถนนในหมู่บ้าน และสถานที่ต่างๆ เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการให้บริการ ทำความสะอาดมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทของเรา มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน รักษาความสะอาด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในด้านคุณภาพและราคาที่สมเหตุสมผล ดำเนินการภายใต้การจดทะเบียน บริษัท ริคเกอร์การ์ด แอนด์ คลีน จำกัด

เรามุ่งมั่นในการทำงานเน้นคุณภาพ

ตรวจสอบดูพื้นที่หน้างานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

การกำกับดูแลพนักงานรักษาความสะอาด

    ในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ พนักงานทำความสะอาด แต่ละที่นั้น จะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจของทางบริษัทฯ โดยทางผู้ตรวจสอบ จะเข้าไปรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน ทั้งจากพนักงานทำความสะอาดเอง และจากผู้ว่าจ้าง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะนำปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมาปรับปรุงและแก้ไขต่อไปเราจะมีแบบฟอร์มการประเมิน ผลการทำงานของ พนักงานทำความสะอาด ให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างที่ควบคุมดูแลเรื่องอาคารสถานที่ เพื่อเป็นข้อมูลส่งกลับบริษัท ในการวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานทำความสะอาด และความพึงพอใจของลูกค้า

เกณฑ์การประเมิน

ตรวจสอบดูพื้นที่หน้างานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Scroll to Top